Корюківська районна рада
Анонси
Назад

З 2 липня 2018 року діятимуть нові рахунки для сплати податків і зборів

Звертаємо увагу платників податків, що у зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів будуть відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998). Таким чином, починаючи з 2 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів. Відповідну інформацію можна отримати у Центрах обслуговування платників, в органах ДФС, на субсайті Територіальних органів ДФС у Чернігівській області у рубриці «Бюджетні рахунки» http://ch.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ , а також на офіційних Веб-сторінках головних управлінь Державної казначейської служби України. Одночасно нагадуємо про дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 12.08.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» при заповненні поля призначення платежу.   Адже це впливає на своєчасність та повноту зарахування сплачених сум на інтегровані картки платників та дозволяє уникнути неправомірного боргу та штрафних санкцій.

Податкова знижка на навчання: важливо правильно заповнити платіжні документи

Пояснюють фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернігівській області: договір з навчальним закладом укладено з батьком студента, а квитанцію на оплату за навчання оформлено на студента, який не працює. Чи має право батько на податкову знижку в такому випадку? Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначено ст. 166 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами госпо­дарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) ви­трат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протя­гом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками тако­го звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом (пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Відповідно до пп. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 Кодексу підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням кон­кретних сум відображаються платником податку у річній податко­вій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Тобто платники податку мають право на отримання знижки за навчання, яке оплачено ними у 2017 р., за результатами річної податкової декларації за звітний 2017 р., поданої до 31.12.2018 р. З 01.01.2017 р. набрав чинності Закон України від 21.12.2016 р. №1797- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесено змі­ни до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу та визначе­но, що платник податку має право включити до податкової зниж­ки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року ви­трати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на ко­ристь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних за­кладів, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення. Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її бать­ки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). При цьому до податкової знижки включа­ються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витра­ти, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними че­ками, прибутковими  касовими ордерами, ко­піями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отриму­вача). При цьому у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вар­тість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодексу). Відповідно до Закону України від 05.04.2001 р. № 2346- ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі- Закон № 2346) платник — це особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом по­дання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів. Суб'єктами правових відносин, що виника­ють при здійсненні переказу коштів, є учас­ники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем (ст. 5 Закону № 2346). От­же, якщо в документах на переказ коштів у даних платника зазначено дані дитини, то вона є ініціатором переказу коштів. Таким чином, незалежно від того, працює чи ні дитина, яка за даними документів на переказ коштів здійснювала витрати на навчання, батьки такої дитини не мають права на податкову знижку. У зв’язку з вищенаведеним ГУ ДФС у Чернігівській області звертає увагу батьків студентів на правильність оформлення платіжних та розрахункових документів при здійсненні оплати сум коштів за навчання на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

 

Визначення об'єкта оподаткування та податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне використання води

Порядок визначення основних елементів та обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати за спеціальне використання води (далі-Рентної плати), встановлений ст. 255 Кодексу, передбачає, що Рентна плата не справляється за обсяги води, що використовуються визначеними у п. 255.4 ст. 255 Кодексу споживачами. Разом з тим в умовах дії єдиного тарифу централізованого водопостачання, встановленого згідно з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2016 за № 593/28723 (далі - Порядок, Тариф), не передбачено процедури обліку обсягів постачання води за різною собівартістю («з» або «без» урахування Рентної плати). До затвердження окремих тарифів забезпеченню ефективного податкового адміністрування може сприяти застосування процедури визначення основних елементів та обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати шляхом складання для кожного водного об'єкта трьох додатків 5 до звітної податкової декларації з Рентної плати за: обсяги води, які за результатами комерційного обліку комунальних послуг з водопостачання надані для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, але належать до споживачів, визначених у п.п. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу (далі - Задоволення питних потреб), податкові зобов'язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді постачені для Задоволення питних потреб- рядок 8, оскільки податкове зобов'язання (р. 11) не виникає, то для цілей функціонування алгоритму контролю у р. 10.2 зазначається величина «0» (нуль); обсяги води, які відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що задекларовані водокористувачами при затвердженні Тарифу та визнані такими, що використовуються первинними водокористувачами на власні технологічні потреби, включаючи втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг (далі - Власні технологічні потреби), податкові зобов'язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді використані для Власних технологічних потреб - рядок 8, коефіцієнта 0,3 - рядок 10.2 (відповідно до п. 255.7 ст. 255 Кодексу та Порядку обчислення Тарифу), ставки Рентної плати для відповідного водного об'єкта - рядок 9; обсяги води, що постачено споживачам, які згідно з Порядком не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та не належать до споживачів, визначених у п.п. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу (далі - Потреби вторинних споживачів), податкові зобов’язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді постачені для Потреб вторинних споживачів-рядок 8, оскільки податкове зобов'язання (р. 11) обчислюється за ставкою визначеною Кодексом, то для цілей функціонування алгоритму контролю у р. 10.2 зазначається величина «1» (один), ставки Рентної плати для відповідного водного об'єкта - рядок 9. Підстава: Лист Державної фіскальної служби України  від 08.05.2018 №1388/4/99-99-12-02-03-13.

 

 

Назад

03 Грудня 2018 10:11
19 Жовтня 2018 12:05
06 Серпня 2018 15:08
02 Травня 2018 12:14
05 Лютого 2018 10:32
05 Грудня 2017 16:05
09 Жовтня 2017 12:52
10 Липня 2017 12:00
03 Травня 2017 15:00
10 Лютого 2017 15:00
16 Січня 2017 15:00
12 Грудня 2016 08:30